Europees project

“Velotype maakt de samenleving toegankelijker voor iedereen”

Dit project is in de conceptfase. Het project is nog niet van start gegaan. Er zijn geïnteresseerde partners voor dit project. EASPD en EFHOH hebben aangegeven deel te willen nemen aan de ontwikkeling van dit project.

Introductie

De afgelopen 25 jaar heeft het Velotype ondersteuning geboden bij het verbeteren van de kwaliteit van leven via de communicatie voor ouderen, doven en slechthorenden. Dit is gerealiseerd door de directe ondertiteling voor televisie en het omzetten van spraak naar tekst op locatie en op afstand voor ouderen, doven en slechthorenden in elke situatie waar ondersteuning in communicatie gewenst is. Zoals vrije tijd, zakelijke bijeenkomsten, onderwijs en congressen.

De ambitie van het project is om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verder te verbeteren in meerdere Europese lidstaten. Daarvoor hebben Velotype VOF en de European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) de handen ineengeslagen voor het opzetten van een ambitieus project.

Het project idee

Het uitgangspunt van het project is om nieuwe mogelijkheden van werkgelegenheid te creëren voor jonge en gemotiveerde mensen, zonder en met een beperking. Door de dienst toe te passen die Velotype biedt, kunnen ouderen en mensen met een auditieve beperking beter toegang krijgen tot cruciale informatiestromen, zoals in onderwijs, congressen, publieke evenementen en televisie. Dit vermindert het risico op sociale isolatie en kan deelname in de maatschappij verbeteren. Het kan bijdragen in een verbeterd zelfvertrouwen en een verhoogde toepassing van individuele vaardigheden en kwaliteiten.

Project concept

We gaan workshops en trainingen opzetten die nodig zijn om de vaardigheden te ontwikkelen voor de directe spraak naar tekst diensten.
De workshops zullen op locatie zijn in de diverse lidstaten. Samen met lokale trainer/coaches en in de taal die lokaal van toepassing is.
We zullen ook ondersteuning bieden in het vinden en opzetten van baanmogelijkheden.

Dit project wordt ondersteund door: